Sunday 9 August 2015

Syukur Selalu

Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
Pengalaman baru setiap hari, setiap kali.

Adakala kita meminta, Allah terus beri.
Adakala kita meminta, Allah tangguhkan dahulu.
Adakala kita belum sempat meminta, Allah sudah beri dahulu.
MashaAllah tabarokallah.

Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik buat hambaNya.
Syukur selalu!

:)

No comments: